Scroll to top
Máte otázku?
sk

Obchodné právo

– komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov vo všetkých právnych veciach týkajúcich sa podnikania

– vyhotovovanie zmlúv a poradenstvo týkajúce sa všetkých zmluvných vzťahov podnikateľa, správa pohľadávok, zastupovanie v súdnych a iných konaniach

– poradenstvo vo veciach obchodného registra, vyhotovovanie všetkých zakladateľských dokumentov, zakladanie spoločností, vykonávanie zmien v spoločnostiach, poradenstvo pri získavaní potrebných oprávnení na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti

– konkurzné právo a reštrukturalizácia, zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, právne poradenstvo v rámci reštrukturalizácie podnikateľov

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.